Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2013 | 16:33

Trách nhiệm bồi thường tai nạn giao thông

Bạn Nguyễn Thanh Tùng, địa chỉ mail: matem_doianhvanthe_tq391@yahoo.com) có gửi câu hỏi đến Vụ Vận tải - Pháp chế, Tổng cục Đường bộ Việt Nam với yêu cầu muốn biết về trách nhiệm bồi thường tai nạn giao thông.

Câu hỏi:

Cách đây gần 1 tuần người nhà tôi có bị tai nạn giao thông đường bộ. Lỗi do hai thanh niên uống rượu say không làm chủ được đã đâm vào. Do một vài lý do mà gia đình chưa báo tai nạn với Cảnh sát giao thông. Nay người gây tai nạn không chịu bồi thường thiệt hại đã gây ra. Để bảo vệ lợi ích chúng tôi nên làm như thế nào? Và hướng xử lý ra sao theo pháp luật hiện hành.
 
Trả lời:
 
- Khoản 1, Điều 38 Luật GTĐB quy định trách nhiệm của người điều khiển phương tiệnvà những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn như sau:

a) Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
 
b) Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất;
 
c) Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền”.
 
- Quyết định 18/2007/QĐ-BCA ngày 05 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công an ban hành Quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ, trong đó quy định cụ thể việc nhận tin và trình tự xử lý tai nạn giao thông. Tại Khoản 4, Điều 17 quy định việc giải quyết khắc phục hậu quả và bồi thường thiệt hại giữa các bên liên quan trong vụ tai nạn giao thông khi các bên có yêu cầu đòi bồi thường như sau: 

- Trường hợp các bên liên quan tự thương lượng thỏa thuận khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại thì phải có bản cam kết thống nhất thỏa thuận về mức và hình thức bồi thường thiệt hại giữa các bên; ký và ghi rõ họ, tên những người liên quan. Thỏa thuận bồi thường thiệt hại là tình tiết giảm nhẹ khi xem xét ra quyết định xử lý hành chính;
 
- Trường hợp các bên liên quan trong vụ tai nạn giao thông không tự thỏa thuận thương lượng được với nhau thì Cảnh sát giao thông có trách nhiệm hướng dẫn các bên liên hệ với Tòa án để giải quyết theo thủ tục dân sự”.
 
Đối chiếu với các quy định nêu trên, vì bạn không đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất nên không có cơ sở để giải quyết theo quy định của pháp luật về giao thông đường bộ.
 
Tuy nhiên, nếu hai bên đã thỏa thuận tự giải quyết với nhau mà người gây tai nạn không chịu bồi thường thiệt hại đã gây ra thì giải quyết theo quy định của pháp luật về Dân sự;

Theo Bộ giao thông vận tải

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :