Thứ năm ngày 4 tháng 8 năm 2016 | 8:57

Các hành vi quá tải có thể bị phạt đến 64 triệu đồng

Các hành vi chở hàng vượt trọng tải theo Giấy chứng nhận kiểm định (CNKĐ), vượt tải cầu, đường bị phạt gấp nhiều lần so với quy định cũ. 

Hành vi vận chuyển hàng hóa vi phạm quy định về vận tải đường bộ.

Hành vi
chở hàng vượt trọng tải theo Giấy CNKĐ
Xử phạt lái xe (Điều 24) Xử phạt chủ phương tiện (Điều 30)
Nghị định 171/2013/NĐ-CP Nghị định 46/2016/NĐ-CP Nghị định 171/2013/NĐ-CP Nghị định 46/2016/NĐ-CP
Quá tải 10%-30% 800-1 triệu (Khoản 2) 800-1 triệu (aK2) Cá nhân: 2-4 triệu
Tổ chức: 4-8 triệu
Cá nhân: 2-4 triệu
Tổ chức: 4-8 triệu
(hK7Đ30)
Quá tải 30
30%-40%
800-1 triệu (Khoản 2) 3-5 triệu
 (aK5)
Tước 1-3 tháng
Cá nhân: 2-4 triệu
Tổ chức: 4-8 triệu
Cá nhân: 6-8 triệu
Tổ chức: 12-16 triệu
(dK9Đ30)
Quá tải 40%-50% 3-5 triệu (K5)
Tước 1 tháng
3-5 triệu (aK5)
Tước 1-3 tháng
Cá nhân: 12-14 triệu
Tổ chức: 24-28 triệu
Cá nhân: 6-8 triệu
Tổ chức: 12-16 triệu
(dK9Đ30)
Quá tải 50%-60% 3-5 triệu (K5)
Tước 1 tháng
5-7 triệu (K6)
Tước 1-3 tháng
Cá nhân: 12-14 triệu
Tổ chức: 24-28 triệu
Cá nhân: 14-16 triệu
Tổ chức: 28-32 triệu
(aK10Đ30)
Quá tải 60%-100% 5-7 triệu (K6)
Tước 2 tháng
5-7 triệu (K6)
Tước 1-3 tháng
Cá nhân: 14-16 triệu
Tổ chức: 28-32 triệu
Cá nhân: 14-16 triệu
Tổ chức: 28-32 triệu
(aK10Đ30)
Quá tải 100%-150% 7-8 triệu (K7)
Tước 3 tháng
7-8 triệu (K7)
Tước 2-4 tháng
Cá nhân: 16-18 triệu
Tổ chức: 32-36 triệu
Cá nhân: 16-18 triệu
Tổ chức: 32-36 triệu
(K11)
Quá tải trên 150% 7-8 triệu (K7)
Tước 3 tháng
8-12 triệu (K8)
Tước 3-5 tháng
Cá nhân: 16-18 triệu
Tổ chức: 32-36 triệu
Cá nhân: 18-20 triệu
Tổ chức: 36-40 triệu
(aK12)

Hành vi
chở hàng quá tải cầu, đường
Xử phạt lái xe (Điều 33) Xử phạt chủ phương tiện (Điều 30)
Nghị định 171/2013/NĐ-CP Nghị định 46/2016/NĐ-CP Nghị định 171/2013/NĐ-CP Nghị định 46/2016/NĐ-CP
Trên 10%-20% 2-3 triệu
(K2)
2-3 triệu
(K2)
Cá nhân: 2-4 triệu
Tổ chức: 2-8 triệu
Cá nhân: 2-4 triệu
Tổ chức: 2-8 triệu
(kK7)
Trên 20%-50% 3-5 triệu (K3)
Tước 1 tháng
3-5 triệu (dK3)
Tước 1-3 tháng
Cá nhân: 2-4 triệu
Tổ chức: 2-8 triệu
Cá nhân: 6-8triệu
Tổ chức: 12-16 triệu
(eK9)
Trên 50%-100% 5-7 triệu (K6)
Tước 2 tháng
5-7 triệu (aK4)
Tước 1-3 tháng
Cá nhân: 14-16 triệu
Tổ chức: 28-32 triệu
Cá nhân: 14- 16 triệu
Tổ chức: 28- 32 triệu
(cK10)
100%-150% 7-8 triệu (K5)
Tước 3 tháng
7-8 triệu (K5)
Tước 2-4 tháng
Cá nhân: 16-18 triệu
Tổ chức: 32-36 triệu
Cá nhân: 18-20 triệu
Tổ chức: 36-40 triệu
(bK12)
Trên 150% 7-8 triệu (K5)
Tước 3 tháng
14-16 triệu(aK6)
Tước 3-5tháng
Cá nhân: 16-18 triệu
Tổ chức: 32-36 triệu
Cá nhân: 28-32 triệu
Tổ chức: 56-64 triệu
(K13)
Không chấp hành việc KTTT, khổ giới hạn xe khi có tín hiệu, hiệu lệnh yêu cầu KTTT, khổ giới hạn xe; không hợp tác với người thi hành công vụ, cố tình rời khỏi phương tiện để trốn tránh việc kiểm tra, KSTT, khổ giới hạn xe 3-5 triệu
Tước 02 tháng
14-16 triệu(bK6)
Tước 3-5tháng
   
 

Theo Pháp luật TP HCM

Gửi bình luận của bạn

Code
  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá