Gần 2.000 người tại Fiji phải đi sơ tán tránh bão Sarai Gần 2.000 người tại Fiji phải đi sơ tán tránh bão Sarai

Gần 2.000 người tại Fiji đã phải đi sơ tán khi cơn bão nhiệt đới Sarai đổ bộ quốc đảo Nam Thái Bình Dương này.

Tags: Fiji, sơ tán,
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá