Hàng ngàn người ốm đau, già yếu được chi trả chế độ tận nhà Thứ sáu, 21/6/2019 | 14:9

Hàng ngàn người ốm đau, già yếu được chi trả chế độ tận nhà

Chỉ tính trong tháng 5-2019 đã có 1.039 người ốm đau, già yếu trên địa bàn TP Hải Phòng được chi trả các chế độ bảo hiểm tại nhà.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá