Sau đánh giá lại, quy mô GDP 2010-2017 tăng bình quân 25,4% mỗi năm Thứ sáu, 13/12/2019 | 15:57

Sau đánh giá lại, quy mô GDP 2010-2017 tăng bình quân 25,4% mỗi năm

Quy mô GDP đánh giá lại của toàn nền kinh tế theo giá hiện hành tăng bình quân 25,4%/năm giai đoạn 2010-2017, tương ứng tăng 935 nghìn tỷ đồng/năm, trong đó, năm 2011 có tỷ lệ tăng cao nhất với 27,3%.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá