Kinh tế ven biển: Hết thời 'hút' đầu tư? Thứ hai, 17/6/2019 | 15:22

Kinh tế ven biển: Hết thời 'hút' đầu tư?

Nhằm tạo động lực, tiền đề thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư, các khu kinh tế (KKT) ven biển được thành lập. Tuy nhiên, nhiều bất cập của KKT đang dần lộ diện, thậm chí đã hết thời hút nhà đầu tư.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá