Australia công bố báo cáo cuối cùng về hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 Thứ ba, 3/10/2017 | 14:4

Australia công bố báo cáo cuối cùng về hoạt động tìm kiếm máy bay MH370

Cục An toàn Giao thông Australia khẳng định: "Chưa thể xác định chắc chắn nguyên nhân máy bay MH370 mất tích cho đến khi tìm thấy máy bay".

  • Ngày :