Biến đường sắt trở thành bảo tàng Thứ tư, 19/7/2017 | 16:3

Biến đường sắt trở thành bảo tàng

Tuyến Đường sắt Thư tín (Mail Rail) ở thủ đô London (Anh) đang được cải tạo thành viện bảo tàng và dự kiến sẽ mở cửa cho công chúng tham quan lần đầu tiên vào tháng 9 tới.

  • Ngày :