Công ty mỹ phẩm của diễn viên Phi Thanh Vân bị đình chỉ hoạt động Thứ tư, 3/1/2018 | 14:56

Công ty mỹ phẩm của diễn viên Phi Thanh Vân bị đình chỉ hoạt động

Thanh tra Sở Y tế TP HCM ngày 3/1 đình chỉ sản xuất công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân, niêm phong lấy mẫu và yêu cầu giải trình. 

  • Ngày :