Triển khai công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới gây ra Thứ hai, 25/9/2017 | 9:11

Triển khai công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới gây ra

Tổng cục ĐBVN vừa có công điện yêu cầu các đơn vị triển khai công tác phòng, chống áp thấp nhiệt đới gây ra.

  • Ngày :