Bổ sung biển báo Khu đông dân cư  trên mạng lưới đường bộ Thứ tư, 26/7/2017 | 16:21

Bổ sung biển báo Khu đông dân cư trên mạng lưới đường bộ

Tổng cục ĐBVN vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Sở Giao thông vận tải; Các Cục Quản lý Đường bộ I, II, III, IV; Các Nhà đầu tư BOT đường bộ đề nghị Bổ sung biển báo Khu đông dân cư  trên mạng lưới đường bộ.

  • Ngày :