Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu Thứ tư, 9/10/2019 | 14:38

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu

Trung tâm kỹ thuật đường bộ 3 thông báo mời thầu Thi công xây dựng công trình Sửa chữa hệ thống thoát nước tại Km1863 – Km1863+780 (T) và Km1867+240 (P); Sửa chữa cửa thu nước Km1864+700 – Km1865+200 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá