Bình đẳng giới thực chất trong bầu cử Thứ năm, 14/4/2016 | 8:28

Bình đẳng giới thực chất trong bầu cử

Việt Nam cần tăng số lượng nữ tham gia ứng cử tối thiểu ở mức 35% trong các cơ quan dân cử như đã đặt ra trong Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị và Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá