Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Thứ tư, 27/1/2016 | 16:30

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá