Thông cáo số 23, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV Thứ tư, 21/11/2018 | 9:37

Thông cáo số 23, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

Đây là phiên họp cuối cùng của Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá