Bộ Chính trị cho ý kiến về kết quả kiểm tra của 5 Đoàn công tác về công tác cán bộ Thứ sáu, 8/12/2017 | 14:19

Bộ Chính trị cho ý kiến về kết quả kiểm tra của 5 Đoàn công tác về công tác cán bộ

Bộ Chính trị đã họp, cho ý kiến về kết quả kiểm tra của 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo...

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá