Luật Quy hoạch không được thông qua sẽ lỡ kỳ quy hoạch tới Thứ hai, 18/9/2017 | 10:50

Luật Quy hoạch không được thông qua sẽ lỡ kỳ quy hoạch tới

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất hiệu lực thi hành của Luật Quy hoạch ngày 1/1/2019. Đây là cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị cho quy hoạch 5 năm tiếp theo (2021 - 2025).

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá