Quảng Bình xử lý 98 trường hợp là người đứng đầu có vi phạm Thứ bảy, 10/6/2017 | 8:40

Quảng Bình xử lý 98 trường hợp là người đứng đầu có vi phạm

Ngày 9/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Quy định số 01 ngày 3/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

  • Ngày :