Phiên họp toàn thể lần thứ 16 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Thứ năm, 7/3/2019 | 14:27

Phiên họp toàn thể lần thứ 16 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày 6/3, tại Hà Nội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ 16 thẩm tra Dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự phiên họp.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá