Góp ý dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng Thứ năm, 27/7/2017 | 9:21

Góp ý dự thảo Đề án tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Để hoàn thiện Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", ngày 26/7, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp của các Bí thư tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Nam và Miền Trung - Tây Nguyên; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá