Việt Nam - Mỹ cần tiếp tục nỗ lực nhằm giải quyết hậu quả chiến tranh Thứ hai, 25/3/2019 | 9:10

Việt Nam - Mỹ cần tiếp tục nỗ lực nhằm giải quyết hậu quả chiến tranh

Trong những năm qua, Mỹ và Việt Nam đã tích cực phối hợp và nỗ lực trong việc hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh nhằm giảm bớt những nỗi đau do mà người dân Việt Nam đang phải oằn mình chống chọi và mang lại cuộc sống bình yên thực sự tới người dân Việt Nam.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá