APEC 2017: Khai mạc SOM 3 APEC và các hội nghị liên quan Thứ bảy, 19/8/2017 | 9:6

APEC 2017: Khai mạc SOM 3 APEC và các hội nghị liên quan

Trong ngày đầu tiên (ngày 18/8), Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ 3 (SOM3) và các cuộc họp liên quan diễn ra sôi động tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều chương trình họp, hội thảo, đối thoại song phương của các Nhóm công tác, Ủy ban của APEC.

  • Ngày :