Việt Nam-Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng Thứ hai, 10/7/2017 | 9:56

Việt Nam-Campuchia hợp tác xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng

Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng, tích cực góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa quân đội hai nước.

  • Ngày :