Phiên họp Hội đồng lần thứ 25 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế Thứ tư, 28/11/2018 | 14:28

Phiên họp Hội đồng lần thứ 25 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế

Ngày 28/11, tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã diễn ra Phiên họp Hội đồng lần thứ 25 của Ủy hội sông Mê Công quốc tế. Đây là Phiên họp cấp Bộ trưởng của Ủy hội được tổ chức thường niên hằng năm, do Việt Nam là quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhiệm kỳ 2018 tổ chức.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá