Không liên lạc được chủ cũ, làm thế nào để sang tên xe máy? Thứ hai, 28/11/2016 | 11:9

Không liên lạc được chủ cũ, làm thế nào để sang tên xe máy?

Đầu 2017, CSGT sẽ xử phạt người đi xe máy không sang tên đổi chủ, nhưng đến nay tôi vẫn chưa liên lạc được chủ cũ. Tôi phải làm thế nào để sang tên, xin luật sư tư vấn giúp?

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá