Để xe lấn chiếm lề đường, phạt khách hay chủ quán? Thứ tư, 8/3/2017 | 9:8

Để xe lấn chiếm lề đường, phạt khách hay chủ quán?

Nghị định 46/2017 của Chính phủ (quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt) phân ra hai loại hành vi vi phạm và mức phạt tương ứng.

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá