Thanh tra giao thông có được dừng xe và kiểm tra giấy tờ? Thứ ba, 8/12/2015 | 15:30

Thanh tra giao thông có được dừng xe và kiểm tra giấy tờ?

Thanh tra giao thông có được phép dừng xe đang lưu thông để kiểm tra hành chính không, nếu có thì trong trường hợp nào và những loại phương tiện nào?

  • Ngày :
máy làm đá viên | tủ nấu cơm | máy làm đá